ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 28
80% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. นักเรียนอ่านข้อความและนำไปตอบคำถามข้อ 4 – 6 "ตาไปนากับหลาน หมาคาบปลามาให้ตา ตาดีใจจะได้ปลาไปให้ยาย ยายย่างปลาให้หมาและหลานกิน" ใครเป็นต้นเหตุให้หลานได้กินปลา