ปิโตรเลียม
70% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. แก๊สโซฮอล์คืออะไร ?