สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว
60% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยคือชาติใด