สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากที่สุดคือชาวใด