แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 3
20% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อใดที่ควรผลิตขึ้นจากเทอร์มอพลาสติก ?