ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 1
30% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ฟ้าใสไปเที่ยว ฟ้าใสเป็นอะไร