ภาษาไทย ป.4 - ป. 6 การอ่านออกเสียง
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. คำว่า “กำสรด” ข้อใดอ่านถูกต้อง