สังคมศึกษา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ป.6 ชุดที่2
87% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. ปรากฏการณ์ใดที่มีผลทำให้คนที่อยู่คนละซีกโลก ต้องทำกิจกรรมตรงข้ามกัน