ภาษาไทย ป.4-ป.6 มาตราแม่เกอว
93% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. คำในข้อใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกอว ทั้งหมด