เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
80% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. ถ้านักเรียนขายข้าวสารเป็นถุงๆ ควรเลือกใช้เทคโนโลยีใดมาช่วย