เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ป.6 ชุดที่2
80% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. นางแววนำลูกที่เพิ่งคลอดไปทิ้งไว้ในร้านอาหาร แสดงว่านางแววละเมิดสิทธิข้อใดของลูก