ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 2
45% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. สำนวนใด มีความหมายว่า การทำความดีเพียงผิวเผิน