วิชาสังคม ป.6 ชุดที่1
90% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. การยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นวัฒนธรรมด้านใด