ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 พลเมืองดีน่าชื่นชม ชุดที่ 1
100% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด