แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
95% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ช่วงเวลาระหว่างทศวรรษและศตวรรษห่างกันกี่ปี