ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องพื้นที่
90% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดมีพื้นที่ 20 ตารางนิ้ว