ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเรขาคณิต
53% Complete
1 of 17
ข้อที่ 1. กำหนดจุด ม ให้ จะลากเส้นตรงผ่านจุด ม ได้กี่เส้น