ภาษาไทย ป.4-ป.6 มาตราแม่กง
93% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. คำในข้อใดออกเสียงตัวสะกดต่างจากคำว่า “หน้าต่าง”
เฉลย

แม่กด