ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 29
88% Complete
12 of 16
ข้อที่ 12. คำในข้อใด มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด