ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 25
80% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. คำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
เฉลย

ที่ถูกคือ ประพาส