ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 24
20% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. อ่านเนื้อเพลงที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 1 – 3 ผู้แต่งเพลงต้องการให้ผู้ฟังมีความรู้สึกอย่างไร