ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 22
60% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 1 – 10 อุปกรณ์ในการดำใต้น้ำในข้อใดสำคัญที่สุดเพราะเหตุใด