ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
25% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. อ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 6 – 8 สิ่งใดที่สามารถผูกมิตรกับผู้อื่นได้ยั่งยืนและชวนให้สบายใจ