ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 17
95% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. ข้อใดอ่านต่างจากคำว่า ปลอดโปร่ง