ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 16
95% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. พอผู้ร้ายเห็นตำรวจก็โกยอ้าวไปเลย คำว่า โกยอ้าว มีความหมายใกล้เคียงคำใด