ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 15
90% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดมีคำสรรพนามชนิดเดียวกับ “ข้าพเจ้า”