ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 14
45% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. “ไผเป็นคนลำปางบ้าง” คำว่า "ไผ" หมายความว่าอย่างไร