ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 14
45% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
เฉลย

ศาสตร์ อ่านว่า สาด