ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 14
45% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. สมจิตโมโหคนที่ขโมยของ คำกริยาของประโยคที่กำหนดให้คือคำใด