แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
55% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. เราควรซื้อของอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าประหยัดและคุ้มค่า