แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พลเมืองดีน่าชื่นชม
90% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. การลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวนา แสดงถึงคุณธรรมในข้อใดมากที่สุด