แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
20% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. เพราะเหตุใดการสร้างบ้านของคนในต่างจังหวัดบางแห่งยกพื้นบ้านสูง