แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
55% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันที่ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับข้อใด