แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
100% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล