แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
22% Complete
1 of 18
ข้อที่ 1. หากต้องการชั่งปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ ควรเลือกใช้เครื่องชั่งชนิดใด