แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
42% Complete
1 of 19
ข้อที่ 1. 1,279 × 6 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด