แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนไม่เกิน 100,000
60% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

ข้อใดไม่ใช่จำนวนเดียวกัน