ข้อสอบการคูณเบื้องต้น
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. 3x5= ?