แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุกรมภาพ ชุดที่ 3
30% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

จงเลือกภาพที่สามารถเติมลงในช่องว่างแล้วเป็นคำตอบที่ถูกที่สุด