แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุกรมภาพ ชุดที่ 2
83% Complete
7 of 12
ข้อที่ 7.

จงเลือกภาพที่สามารถเติมลงในช่องว่างแล้วเป็นคำตอบที่ถูกที่สุด