แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุกรมภาพ ชุดที่ 1
95% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3.

จงเลือกภาพที่สามารถเติมลงในช่องว่างแล้วเป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

ขวด