ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 5
70% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. เติมข้อความในช่องว่างให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด “เขายังไม่ทันบอกเลยว่า ใครเป็นคนผิดทำไมต้อง.................”