ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 6
60% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ไม้ยมกในข้อใดไม่ได้ซ้ำเพื่อแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่ง
เฉลย

เน้นลักษณะของกระโปรง