ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 6
80% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ข้อใดเขียนผิด
เฉลย

ที่ถูกคือ ปาฏิหาริย์