ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 7
54% Complete
8 of 13
ข้อที่ 8. “จงแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้” เป็นประโยคประเภทใด