ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 8
92% Complete
7 of 13
ข้อที่ 7. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 5 – 9 นกนางนวลตัวหนึ่งจับปลาได้ เมื่อนกนางนวลพยายามจะกลืนปลา ปรากฏว่าปลาติดคอหายใจไม่ออกลงนอนดิ้น และกำลังจะตาย เผอิญนกเหยี่ยวบินผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์ก็พูดว่า “สมน้ำหน้าเจ้าแล้วธุระอะไรกัน ที่นกในอากาศจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับปลาในทะเล” นกนางนวลจับปลาที่ใด