ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 8
54% Complete
11 of 13
ข้อที่ 11. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 10 – 12 พ.ศ. 2504 ผู้ใหญ่รีตีกลองประชุม ชาวบ้านต่างมาชุมนุม มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่รี ต่อไปนี้ผู้ใหญ่รีจะขอกล่าว ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา ทางการเขาสั่งมาว่า ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ด เลี้ยงสุกร ฝ่ายตาสีหัวคอน ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร ผู้ใหญ่รีลุกขึ้นตอบทันใด สุกรนั้นไซร้ คือ หมาน้อยธรรมดา จากข้อความ สุกร เป็นคำสุภาพของสัตว์ชนิดใด