ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 9
50% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ 6 - 8 “ฉันเลี้ยงสุนัขชื่อเจ้าแต้ม เจ้าแต้มกินจุจึงตัวอ้วนและใหญ่ มันมีขนสีขาวปนดำ มันเป็นสุนัขที่ดีมาก มันช่วยเฝ้าบ้านและเป็นเพื่อนแก้เหงาด้วย” จากข้อความมีคำวิเศษณ์ทั้งหมดกี่คำ