ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 9
55% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. “มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่นี่” จากประโยคข้อใดคือ คำบุพบท