ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
70% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อใดเป็นคำควบแท้